Yüksek Lisans Tezi: 1998 Roma Statüsü ve Türk Ceza Hukuku

(Tez Danışmanı Prof.Dr. A.Mete TUNCOKU)

The International criminal court and its statute in the light of the developments of international criminal courts and the Turkish Criminal Law

admin hakkında 41 makale
Hukuk Dersleri Öğretim Üyesi