2017 Anayasa Değişiklikleri Sonrasında Anayasa Mahkemesinin Yapısı ve Ceza Yargı Yetkisi

5th International Conference on Management and Social Sciences (UYSAD)

Bildiri metni için bakınız

2017 Anayasa değişikliklerinin Anayasa Mahkemesinin kuruluşunda ve uygulama kanunlarında getirdiği farklılıklar eski durum ile kıyaslanmak suretiyle sunulmaktadır. Yeni düzenlemeler, ceza görev ve yetkileri boyutuyla ele alınmakta ayrıca soruşturma ve kovuşturma aşamalarının hukuki temelleri pozitif hukuk kaynaklarına dayalı olarak verilmektedir.

admin hakkında 41 makale
Hukuk Dersleri Öğretim Üyesi