Türkiye’nin Anayasal Demokrasi Yolu ve Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin Serencamı

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

(TAM METİN İNDİR)

Özet

 Tarih, yüzyıllar boyunca savaşlara, katliamlara, engizisyonlara, kölelik kurumuna ve akıl almaz zulümlere tanıklık yapmıştır. 17‘nci yüzyıla gelindiğinde, insan hak ve özgürlüklerinin demokrasinin ufkunda parlamaya başladığını görüyoruz. Bu umut veren gelişme insanlığın büyük mücadelelerinin bir ürünü olmuştu. Kazanımların bir daha geri dönülemez Şekilde sağlam temellere dayandırılması için yazılı güvencelere bağlanması gerektiği çoktan anlaşılmıştı. Demokrasi için yapılan bu onurlu mücadeleyi kuvvetler ayrılığı ilkesi aydınlatıyordu. Devletin fonksiyonlarını oluşturan yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin tek kişi veya kurumun elinde toplanmaması ve birey hak ve özgürlüklerinin yazılı güvencelere kavuşturulması için yapılan savaş kazanılmıştı. Bu büyük zafer bizi anayasal demokrasinin güvenli limanına ulaştırmıştır. Türkiye bu uzun yolculukta önemli bir deneyime sahiptir. Anayasa tartışmaları Türkiye‘de hep var ola gelmiştir. Son iki Anayasası askeri darbelerin eseri olan Türkiye sivil bir anayasa oluşturma sancılarını yaşamaktadır. Her anayasa değişikliği, demokrasi idealinden ve kuvvetler ayrılığı ilkesinden uzaklaşıldığı eleştirileri ile karşılaşırken, aynı oranda bu hedeflere yaklaşıldığı savunmalarına da konu olmaktadır. Bu tartışmalara biraz ışık tutabilmek maksadıyla Türkiye‘nin anayasal demokrasi ve kuvvetler ayrılığı yolculuğunun serencamı öz olarak incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anayasa, Demokrasi, Kuvvetler Ayrılığı, Hukuk, Hükümet Sistemi,

Abstract

The Occurrences Upon the Seperatıon of Powers and Turkey’s Way of Constıtutıonal Democracy

History has witnessed wars, massacres, inquisitors, slavery and incalculable persecutions for centuries. When it comes to the 17th century, we see that human rights and freedoms have begun to flourish in the horizon of democracy. This hopeful development was a product of the great struggles of mankind. It has already been understood that it must be attached to written security to base its gains on irreversibly robust foundations. This dignified struggle for democracy was enlightened by the separation of powers. The war was won, for making the legislative, executive and judicial powers constituting the functions of the state not to be held in the hands of a single person or institution and to restore individual rights and freedoms to written guarantees. This great victory has brought us to the safe haven of constitutional democracy. Turkey has an important experience in this long journey. Constitutional debates have always existed in Turkey. Turkey has the pangs of making a civil constitution however the last two Constitutions which are the creation of military coups. While each constitutional amendment is criticized for back away of from democratic ideals and the principle of separation of powers, it is also the subject of defending that these targets are being approached at the same time. In order to shed some light on this debate, this work has sought to examine the occurrences of Turkey as a journey of constitutional democracy and separation of powers.

Keywords: Constitution, Democracy, Separation of Powers, Law, System of Government

admin hakkında 41 makale
Hukuk Dersleri Öğretim Üyesi

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.