Dr.Öğr.Üyesi M.Fatih Çınar Öz Geçmiş

ÖZ GEÇMİŞ

Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamış ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile Yeditepe Üniversitesinde iki ayrı yüksek lisans yapmıştır. Hâkimlik ve Hukuk Müşavirliği görevlerinde bulunmuş birinci sınıf hâkim olarak 2012 yılında kendi isteği ile emekli olmuştur.

Bir süre avukatlık yapmış ve 2016-2018 yıllarında, Avrasya Üniversitesinde Adalet Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüş olup halen İstinye Üniversitesinde hukuk dersleri vermektedir.

  Doktora eğitimini, Dokuz Eylül Üniversitesinde “Hükûmet Sistemlerinin Tarihsel Gelişimleri Işığında Türkiye için Anayasal Önermeler” başlıklı doktora tez çalışması ile tamamlamıştır.

  ‘‘Uluslararası Ceza Mahkemelerinin Gelişimi Işığında Uluslararası Ceza Divanı’’ ; Anayasa Mahkemesinin Ceza Yargı Yetkisi (Divan-ı Âli’den Yüce Divan’a) ve Hukuk Bilimine Giriş isimli üç kitabı; Editörlüğünü yaptığı Türkiye’de Yeni Bir Yönetim Modeli Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi  isimli makaleler kitabı ile yayınlanmış akademik çalışmaları bulunmaktadır.

ORCID ID               : https://orcid.org/0000-0002-1849-7161

ResearcherID        : https://publons.com/researcher/X-7350-2018 

ACADEMIA ID      : https://independent.academia.edu/MFatihÇINAR

Google Scholar ID : https://goo.gl/2ePbgV

 

admin hakkında 41 makale
Hukuk Dersleri Öğretim Üyesi