YARGI ÖRGÜTÜ

  Hafta   Konular
1 Yargı Örgütü Temel Kavramlar (DERS NOTU)
Yargı Örgütü Temel Kavramlar (SUNU)
ADA 002 Ders İzlencesi
2 Yargıya Egemen Olan Temel İlkeler (DERS NOTU)
(SUNU)
3 Anayasa Yargısı (DERS NOTU)
(SUNU)
4 Adli Yargı-İlk Derece Mahkemeleri (DERS NOTU)
(SUNU)
5 Adli Yargı- İstinaf Mahkemeleri
6 Adli Yargı- Temyiz Mahkemeleri (DERS NOTU)
(SUNU)
7 İdari Yargı- İlk Derece Mahkemeleri (DERS NOTU)
(SUNU)
8 ARA SINAV
9 İdari Yargı- İstinaf ve Temyiz Mahkemeleri (DERS NOTU)
(SUNU)
10 Uyuşmazlık Yargısı, Hesap Yargısı ve Seçim Yargısı (DERS NOTU)
(SUNU)
11 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları-Tahkim ve Tüketici Hakem Heyetleri (DERS NOTU)
(SUNU)
12 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları- Arabuluculuk ve Uzlaştırma (DERS NOTU)
(SUNU)
13 Yargı Örgütünde Yer Alan Görevliler (DERS NOTU)
(SUNU)
14 Genel Tekrar
15 DÖNEM SONU SINAVI
admin hakkında 41 makale
Hukuk Dersleri Öğretim Üyesi